Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) flätas kontinuerligt in i de båda programmen och utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna.

Samverkansavtal med kommuner

Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ingår i det Samverkansavtal som tecknats mellan Stockholms universitet och kommuner i Stockholms län för verksamhetsförlagda fältstudier i lärarutbildningarna. Med kommuner utanför Stockholms län tecknas särskilda överenskommelser.

VFF-guide för samordnare

VFF-guiden för speciallärar-/specialpedagogprogrammet är skriven för VFF-samordnare och VFF-kontaktpersoner i de kommuner som tar emot studerande under verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i specialpedagog- och/eller speciallärarutbildningen. 

Uppdaterad VFF-guide kommer inom kort att publiceras.

VFF-blankett för student

Vid kursstart skall en VFF-blankett fyllas i av den studerande som snarast efter kursstart lämnar den till institutionens VFF-samordnare. Den studerande placeras sedan i en skola eller annan verksamhet under sina fältförlagda studier.

Du måste ladda ned blanketten för att fylla i den. Högerklicka och välj "Spara som...".

 VFF-blankett Speciallärare (120 Kb)
 VFF-blankett Specialpedagog (50 Kb)

Mer information

Har du frågor om placeringen på skola/verksamhet är du välkommen att kontakta institutionens samordnare för verksamhetsförlagda fältstudier (VFF):

Marie Ohlin Lohmann