Institutionsstyrelsens medlemmar för perioden 2015-01-01 --- 2017-12-31

Prefekt Diana Berthén
Stf. prefekt Mara Westling Allodi

Ordinarie ledamöter
Fia Andersson (lärare/forskare)
Jari Linikko (lärare/forskare)
Elisabeth Lundström (lärare/forskare)
Lise Roll-Pettersson (lärare/forskare)
Eva Siljehag (lärare/forskare)
Jeanette Kling Olofsson (TA-representant) (Jennie Graflund tillfällig ersättare för Jeanette)
Malin Lönnerblad (doktorand)
Emma Magnusson (studentrepresentant)

Suppleanter
Barbro Johansson (lärare/forskare)
Frida Hager (studievägledare) ersättare för Martin Björkäng (TA)
Hampus Bejnö (doktorand)

______________________________________________________________________

Institutionsstyrelsens sekreterare: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se