Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Om oss
  5. Nyheter
  6. Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Medel kan sökas för forskningsinitiering eller för att genomföra ett mindre projekt eller en delstudie.

Behöriga att söka är lärare (fast anställda lektorer eller professorer), doktorander och postdocanställda.

Totalt fördelas en summa av cirka 700 000: -.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

Beslut fattas av dekanus efter beredning i CKVO:s ledningsgrupp.

Ansökningsblankett med mer information finns nedan.

Frågor

För frågor kontakta någon av följande personer:

Ewa Mörtberg (Psykologiska institutionen), ewa.mortberg@psychology.su.se

Marie Sallnäs (Institutionen för socialt arbete), marie.sallnas@socarb.su.se

Bozena Hautaniemi (Specialpedagogiska institutionen), bozena.hautaniemi@specped.su.se

Robert Ohlson (Institutionen för pedagogik och didaktik), robert.ohlsson@edu.su.se

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-12 07 64 20

Hitta till oss (Karta)