Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för olika åldrar.

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Samtliga lärarprogram ger möjlighet till påbyggnadsstudier som leder till en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.

Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är: Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet samt Kompletterande pedagogisk utbildning.

Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!

http://www.skolforum.com/