50% seminarium, Johanna Lundqvists avhandling

Fredag 19 september, kl 10.00-12.00. Läsare: FD Margareta Aspán Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen; Docent Ingrid Hårsman Specialpedagogiska Institutionen. Föreläsningssal 111.

90 % seminarium, Joacim Rambergs avhandling

Onsdag 12 november, kl 10.00-12.00. Professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet; Docent Åsa Murray Specialpedagogiska Institutionen. Föreläsningssal 228.