En Etikgrupp har inrättats vid institutionen under 2016 med en beredande och rådgivande roll kring frågor som berör etik inom specialpedagogisk forskning.  Etikgruppen anordnar seminarier med fokus på aktuella etiska frågor i olika forskningsprojekt. I Etikgruppen ingår professor emerita Ann-Charlotte Smedler, professor emerita  Siv Fischebein, professor  Mara Westling Allodi  och professor Lise Roll-Pettersson.

Sammankallande: professor Lise Roll-Pettersson

Inbokade seminarier under hösten 2016

24 okt kl. 15.00-17.00, Frescati Hagväg 9, sal 111

21 nov kl 15.00-17.00, Frescati Hagväg 10, sal 222

Inbokade seminarier under våren 2017

18 jan kl. 13.00-15.00, Frescati Hagväg 10, sal 228

19 april kl. 13.00-15.00, Frescati Hagväg 10, sal 228