9 juni
Inga-Lill Matsson disputerar med avhandlingen "Grus i maskineriet? Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla".

Läs mer i Abstract/fulltext

28 april
Karin Stenlund disputerar med avhandlingen "Läsutveckling under mellan- och högstadiet. En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter".

Läs mer i Abstract/fulltext