Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Att stötta elever med ADHD

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter. Därför inför regeringen nu nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. Det innebär att utbildningar som startar hösten 2018 kommer innehålla den nya kunskapen.

Forskarskola i Speciapedagogik

Stockholms universitet har fått medel för att koordinera en forskarskola i specialpedagogik med medsökande lärosäten Jönköping University, Karlstad och Linköpings universitet samt Karolinska institutet, med medverkan av internationella samarbetspartners.

Universitetslektor Anna Broman, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Lärandets kärna: den funktionella övergången från kunskap till redskap

Anna Broman är fil. dr. i psykologi och sedan hösten 2015 anställd som universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen. Hon arbetar – utöver forskning - huvudsakligen med undervisning och kursutveckling på Speciallärarprogrammet och Lärarlyftet.

Ny bok om barns övergångar från förskola till skola

Ny bok om barns övergångar från förskola till skola

Boken ”Barns övergångar” handlar om barns pedagogiska övergångar från förskola till skola och är en antologi med kapitel skriva av flera olika forskare. Jenny Wilder, docent vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, har varit redaktör för antologin tillsammans med Anne Lillvist, docent vid Mälardalens högskola.

Nyheter

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema - alla kurser
Sjalvstandigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM